Published On: Tháng Ba 31, 2021136 words0.7 min read

Sữa mẹ sau khi hút, nếu để ở nhiệt độ thường khoảng 26°C thì chỉ dùng an toàn trong 4-6 giờ, khoảng 22°C thì có thể dùng trong 6-8 giờ. Sữa mẹ được lưu trữ trong ngăn thường của tủ lạnh có thể sử dụng trong vòng 24 giờ.

Nếu bảo quản trong ngăn đá, lượng sữa này có thể sử dụng dần trong khoảng hai tuần. Khi lưu trữ trong tủ đông chuyên biệt -18°C, có thể giữ sữa mẹ đến tận sáu tháng.

Bảo quản sữa mẹ sau khi hút sữa bằng máy Medela

Bảo quản sữa mẹ sau khi hút sữa bằng máy Medela

 

Leave your comment

Related posts