Đây là dây  hơi - dây tubin sử dụng cho máy hút sữa Medela , dòng Medela pump. Hàng chính hãng, khít hơi, khớp với cổ nối phễu của medela. giúp hút sữa hiệu quả.
Dây hơi máy hút sữa medela pump

Dây hơi sử dụng cho máy hút sữa medela pump