Cup hút Medela Hands-free phù hợp với tất cả các dòng máy Medela sẽ giúp cho các bà mẹ dễ dàng thu thập sữa một cách hiệu quả và kín đáo.Sử dụng được cho các dòng máy: Medela pump, medela Freestyle, Medela Sonata, Medela_swing....